Tietosuojaseloste
Tämä tietosuojaseloste sisältää myös henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukaisen rekisteriselosteen tiedot

Rekisterinpitäjä

JPMLCON Oy 2427723-1
Puijonkatu 37 LH 5, 70100 Kuopio
0401289678

Rekisterin pitämisen peruste

Käsittelemme henkilötietoja ja muita mahdollisesti arkaluonteisia tietoja toimeksiantojen tai muun asiayhteyden perusteella. Näiden tietojen käsittely perustuu aina rekisteröidyn asiakkaan suostumukseen ja voidaan milloin vain peruuttaa.

Käyttötarkoitus

JPMLCON Oy pitää rekisteriä liittyen asiakassuhteiden hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen, palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen. Tietoja voidaan käyttää markkinointiin lain mukaisesti.

Rekisterin tiedot

– Rekisteriin tallennetaan rekisteröidyn perustiedot mm. nimi, henkilötunnus tai y-tunnus ja yhteystiedot.

– Lisäksi rekisteriin voidaan tallentaa, myös muita asiakkaan suostumuksella tallennettavia tietoja.

– Tiedot säilytetään asiakassuhteen jatkumisen ajan, sekä toimeksiannosta riippuen toimeksiannon loppuun saattamiseksi tarpeellisen ajan. Tietoja voidaan myös säilyttää tarvittaessa toimeksi antajan ja palveluntuottajan oikeuksien ja velvollisuuksien selvittämiseksi tarpeellinen aika toimeksiannon päättymisestä.

Säännön mukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään asiakkailta asiakassuhteen aikana, sekä mahdollisen toimeksiannon markkinoinnin aikana. Tietoja voidaan kerätä ja täydentää henkilön suostumuksella myös kolmansilta osapuolilta.

Tietojen luovutus

Alihankkijamme (ohjelmistot) eivät käytä tietoja muihin tarkoituksiin. Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle (poislukien sähköpostien mahdolliset palvelimet Eu:n ulkopuolella), muutoin kuin rekisteröidyn antamalla nimenomaisella suostumuksella.

Suojauksen periaatteet

Yritys käyttää tarkoituksenmukaisia ja tarvittavia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja tietojen asianmukaiseksi suojaamiseksi. Toimeksiantojen osalta henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus asiakastietojen osalta. Käytettävät rekisterit on suojattu käyttäjäkohtaisilla salasanoilla.

Rekisteritietojen tarkastusoikeus

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa. Pyynnöt tarkastuksesta esitetään rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetulla tai muutoin varmennetulla asiakirjalla. Rekisterinpitäjän yhteystiedot ilmenevät yllä.

Henkilötietojen korjaaminen tai poistaminen rekisteristä

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten, tarpeettomien taikka vanhentuneiden tietojen korjaamista tai poistamista rekisterinpitäjältä.

Evästeet

Käyttämällä sivustoamme hyväksyt käyttämiemme evästeiden käytön.

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita vierailemasi sivustot tallentavat käyttämällesi tietokoneelle tai päätelaitteelle. Käydessäsi myöhemmin samalla sivulla ne kertovat sivustolle, että olet palannut. Evästeet siis auttavat tunnistamaan selaimen käyttäjän.

Evästeet tekevät sivustomme käyttämisestä helpompaa ja nopeampaa. Voimme muokata saamiemme tietojen avulla käyttäjäkokemustasi entistä miellyttävämmäksi.

Evästeiden avulla voidaan kerätä muun muassa seuraavia tietoja:

käyttäjän IP-osoite
kellonaika
käytetyt sivut
selaintyyppi
mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut kyseiselle verkkosivulle
miltä palvelimelta käyttäjä on tullut verkkosivulle
Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

Millaisia evästeitä sivustomme käyttää?

Evästeet voivat olla väliaikaisia tai pysyviä. Väliaikaiset poistuvat päätelaitteeltasi, kun suljet selaimen. Pysyvät evästeet säilyvät pidemmän, mutta ennalta määritellyn ajan.

Sivuston teknisen toimivuuden ja käytettävyyden kannalta tietyt evästeet ovat välttämättömiä. Nämä eivät kerää tietoja, joita voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa, vaan auttavat sivustoa toimimaan oikein. Näiden lisäksi käytämme suorituskykyä mittaavia ja toimintaa seuraavia evästeitä.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan sivuston yleistä toimivuutta.

Sivustomme käyttää seuraavien palveluiden evästeitä:

Google Analytics
Google Maps
Näiden evästeiden keräämä tieto saatetaan siirtää ja tallentaa kyseisten toimijoiden palvelimille, jotka saattavat sijaita EU:n ulkopuolella.

Miten evästeitä hallitaan ja kuinka ne poistetaan?

Sinulla on mahdollisuus päättää itse käyttämäsi verkkoselaimen asetuksia muuttamalla, missä määrin haluat sallia evästeiden toiminnan tietokoneessasi. Voit estää uusien evästeiden tallennuksen, poistaa olemassa olevat evästeet käytöstä tai pyytää ilmoitusta ennen uusien evästeiden tallentamista.

Jos haluat selaimesi estävän evästeiden käytön, määritä asetukset käyttämäsi selaimen ohjeiden mukaisesti. Ohjeita evästeiden poistoon löydät osoitteesta www.aboutcookies.org.

Jos estät evästeiden käytön tai poistat ne käytöstä, saattaa se haitata joitakin verkkosivujemme toiminnallisuuksia.